Prikkel-Draad

Prikkel-Draad is een groep van 4 kunstenaars die voornamelijk werken met textiel en/of textiele technieken.
We komen regelmatig bij elkaar om elkaars werk te bekijken en te bespreken. Opbouwende kritiek en open staan hiervoor is erg belangrijk voor ons.
Doordat we veel verschillende technieken en materialen gebruiken is de wisselwerking tussen de leden erg stimulerend.